Wyodrębnienie i zdefiniowanie spółek Skarbu Państwa

autor: Kombinat Budowlany-Fazik | 2018-11-30, 02:42 |

Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|
1. Wyodrębnienie i zdefiniowanie spółek Skarbu PaństwaSpółki kapitałowe z udziałem Skarbu Państwa są w Polsce najważ-niejszym elementem zbioru różnorodnych podmiotów gospodarczycho charakterze komercyjnym, których własność– w większym lubmniejszym stopniu – należy do państwa. W literaturze naukowej, za-równo prawniczej, jak i ekonomicznej, nie występuje jednolita termi-nologia dotycząca spółek z udziałami państwa, także kryteria ich wyod-rębnienia i definiowania są zróżnicowane. Używane są, często zamien-nie, określenia takie jak: spółki z udziałami Skarbu Państwa, spółkiSkarbu Państwa czy też spółki pod kontrolą Skarbu Państwa. Aby więcdokonać typologii tych podmiotów, należy najpierw przyjąć określoneich definicje.Jako spółki „z udziałami Skarbu Państwa” traktuję te podmioty,w których Skarb Państwa – reprezentowany przez Ministra SkarbuPaństwa lub innych ministrów – posiada bezpośrednie udziały własno-ściowe3, niezależnie od wielkości tych udziałów. Pojęcie to nie obejmujewięc:–spółek „komunalnych”, w których udziały posiadają wyłączniejednostki samorządu terytorialnego (podmioty te stanowią niewątp-liwie własność publiczną, ale nie własność Skarbu Państwa),a prawa własności wykonują organy tych jednostek,–spółek-córek, spółek-wnuczek i podobnych spółek z udziałemSkarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych4. W tychprzypadkach bowiem własność państwa (Skarbu Państwa) jestjakby pośrednia, a prawa z akcji/udziałów wobec tych podmiotówwykonuje nie Skarb Państwa, lecz inne jednostki.Drugie ważne i podobne pojęcie używane w tym obszarze, tj.„spółka Skarbu Państwa”, określa – w sensie semantycznym –„czyja”jest spółka, do kogo należy. Mówiąc wprost, pojęcie to wskazuje, żeSkarbowi Państwa przypisana jest własność spółki. Jednak kategoriawłasności jest stopniowalna, a wiązka uprawnień właścicielskich, uży-wając podstawowego pojęcia teorii praw własności, może być bardziej
lub mniej kompletna5. Oznacza to np. w przypadku powszechnie wy-stępujących w polskiej gospodarce spółek o własności mieszanej –państwowo-prywatnej, że pojawia się poważny problem definicyjny.Trudno postawić jednoznacznie granicę między spółką, którą możnaokreślić jako „spółkę Skarbu Państwa”, której Skarb Państwa jest fak-tycznym właścicielem, a spółką, w której co prawda Skarb Państwa mapewne udziały własnościowe, jest – formalnie biorąc – jej współwłaści-cielem, jednak jego faktycznie realizowana wiązka uprawnień właści-cielskich jest na tyle mała, że nie można mu przypisać przymiotu wła-ściciela. Inaczej mówiąc, nie każdą spółkę z udziałem Skarbu Państwamożna określić mianem spółki Skarbu Państwa.Wyodrębnienie w ramach szerszej kategorii „spółek z udziałemSkarbu Państwa” węższej kategorii „spółek Skarbu Państwa” pojawiasię w literaturze prawniczej w nieco odrębnym niż powyżej, choć zbli-żonym rozumieniu. Tak np. I. Postuła termin „spółki Skarbu Państwa”odnosi wprost do „jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dospółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa”6, a więc podmio-tów, wobec których prawa właścicielskie Skarbu Państwa są bezsporne.Według tego autora podmioty te, tzn. jednoosobowe spółki SkarbuPaństwa oraz spółki z większościowymi udziałami Skarbu Państwa,„podlegają w znacznej mierze tym samym regulacjom prawnym deter-minującym model nadzoru korporacyjnego”, charakterystycznym dlanadzoru nad własnością państwową7.Jednak pozostając w kategoriach teorii praw własności, trzebapodkreślić, że sprowadzanie uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa,przesadzających o stosowaniu określenia „spółka Skarbu Państwa”, dowielkości udziałów własnościowych w danym podmiocie nie wydajesię wystarczające. Zarówno literatura przedmiotu, jak i ogląd rzeczywi-stości funkcjonowania spółek kontrolowanych przez Skarb Państwajasno wskazują na istotne różnice między formalnymi (de iure) a fak-tycznymi (de facto) uprawnieniami właścicielskimi Skarbu Państwa wobec różnorodnych podmiotów gospodarczych. Te pierwsze upraw-nienia są głównie następstwem wielkości udziałów własnościowychSkarbu Państwa w danym podmiocie, ale wynikają także ze szczególnychrozwiązań prawnych, dotyczących wszystkich bądź określonych spółekz udziałem Skarbu Państwa. Te drugie uprawnienia, jak pokazuje do-świadczenie, nie muszą być zawsze związane z przekroczeniem okreś-lonego progu udziałów własnościowych, a niekiedy nawet dotyczą tychpodmiotów, w których Skarb Państwa – literalnie rzecz biorąc – nieposiada żadnych udziałów własnościowych.Dylematu między formalnymi a faktycznie realizowanymi upraw-nieniami właścicielskimi Skarbu Państwa nie da się rozstrzygnąć jedyniena drodze porównywania wielkości udziałów własnościowych (kapita-łowych).
Oceń: Nie lubię Anuluj ()
|

Dodaj swój komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz lub

Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.


Dowiedz się jak umieszczać linki do tagów, pogrubiać tekst, itp.

Ostatnie komentarze

Sortuj:
Kombinat Budowlany-Fazik

Coraz wiecej artykulow o tym...
The Daily Mail reported that "Mr. Johnson has been warned by scientific advisers that China's officially declared statistics on the number of cases of coronavirus could be 'downplayed by a factor of 15 to 40 times and [the British government] believes China is seeking to build its economic power during the pandemic with 'predatory offers of help' [to] countries around the world.'"

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [14 komentarzy tej dyskusji]

A nie, nie widziałem. Trochę się odciąłem ostatnio od informacji. Książka, winyl, vlog podróżniczy i da się jakoś żyć :)

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

The CDC estimates that as of March 21, there have been at least 39 million flu illnesses, 400,000 hospitalizations and 24,000 deaths from flu in the United States.

The CDC reported that as of March 21, 155 children had died from the flu this season.

Hospitalization rates in children 0-4 years old and adults 18-49 years old are now the highest CDC has on record for these age groups, surpassing the rate reported during the 2009 H1N1 pandemic.

The flu outbreaks are burdening hospitals also coping with an influx of COVID-19 patients.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [14 komentarzy tej dyskusji]

Te zmiany na płucach to na razie są niepotwierdzone i mają dotyczyć jedynie najcięższych przypadków choroby, których jest niedużo. Na grypę co roku umiera ~500tys. ludzi, na koronę na razie 20tys. Nie...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kasyx
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

jesli filmami,to cos z filmu Shaun of the Dead :)
malzenstwo by uchronic sie przed coronavirusem wymieszalo jakis srodek do czyszczenia akwarium z soda i wypilo,klient umarl,babka wyladowala w szpitalu...mowili,ze byly przypadki,ze ktos dowiedzial sie,ze ma coronavirusa i padl na serce...
ja mam troche mniej drastyczny sposob,vit c i tonic (zawiera quinine).wiec,biore tonic,dolewam go do ginu (wiadomo,alkohol tez niszczy wirusa),dodaje cytryne i szklaneczke takiego eliksiru mozna sobie wypic w sobotni wieczor...drugi to margarita,"owoce",czyli vit c,tequila...pewno nie zbyt pomaga na wirusa,ale smaczne;)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [69 komentarzy tej dyskusji]

Chyba zadnych. Lwowska, Słoneczna, Wałowa, Krakowska wyglądają jak wzięte z filmu I am legend.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

nasze media maja duzy w tym udzial,niestety w artykulach malo faktow,czy danych,w wiekszosci nakrecanie...tutaj pojawia sie coraz wiecej koment pod artykulami,by zaczac po prostu rozliczac "redaktorkow" jesli podaja falszywe newsy...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [69 komentarzy tej dyskusji]

Chyba zadnych. Lwowska, Słoneczna, Wałowa, Krakowska wyglądają jak wzięte z filmu I am legend.

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

Zerknij jak dalem na poczatku,2 tygodnie...
Italy (80 539), Spain (56 188), Germany (42 288), France (29 155), United Kingdom (11 658), Switzerland (10 714), Netherlands (7 431), Austria (7 029), Belgium (6 235), Portugal (3 544), Norway (3 156), Sweden (2 806), Czech Republic (2 062), Denmark (1 877), Ireland (1 819), Luxembourg (1 453), Poland (1 221),United States (85 991), Canada (4 018)
The deaths have been reported from: Italy (8 165), Spain (4 089), China (3 298), Iran (2 234), France (1 696), United States (1 296), United Kingdom (578), Netherlands (434), Germany (253), Belgium (220), Switzerland (161), South Korea (139)

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [14 komentarzy tej dyskusji]

Te zmiany na płucach to na razie są niepotwierdzone i mają dotyczyć jedynie najcięższych przypadków choroby, których jest niedużo. Na grypę co roku umiera ~500tys. ludzi, na koronę na razie 20tys. Nie...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
jerrypl

Te zmiany na płucach to na razie są niepotwierdzone i mają dotyczyć jedynie najcięższych przypadków choroby, których jest niedużo. Na grypę co roku umiera ~500tys. ludzi, na koronę na razie 20tys. Nie chcę konstatować, że cała ta kwarantanna jest niepotrzebna, ale wydaje się, że panika w stosunku do realnego zagrożenia jest zbyt duża. Cierpi też na tym służba zdrowia, bo lekarze zamiast leczyć najcięższe przypadki, muszą użerać się z ludźmi, którzy przechodzą chorobę łagodnie albo nie przechodzą jej wcale... Druga sprawa - ludzkość się nie uodporni, a wirus pewnie wróci, oby nie znacznie silniejszy. Zobaczymy co z tego wyniknie dalej i na jak długo nasze życie będzie zależne od pandemii.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [14 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

Cytat:
However, rising fear over the coronavirus may be just what the market needs, according to Ricky Sandler, CEO of hedge fund Eminence Capital.

“I think the people are totally missing what is happening here. Every new headline, every new hysteria is making people more nervous and it’s actually very, very positive,” Sandler told.....

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (1|0)
blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
jerrypl

Też podesłałem linka, ale oczywiście usunęli. Bloomberg - over 99% who died had other ilness. W skrócie, że choroba jest niegroźna dla zdrowych ludzi, badania i statystyki na podstawie epidemii we Włoszech.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [69 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kasyx

Łucznictwo? No nieźle, to dyscyplina, ktorą u nas ogląda pewnie że 100 osób.

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [69 komentarzy tej dyskusji]

O witam, miło widzieć. Jak żyć bez sportu? Ja ostatnio obejrzałem finał łucznictwa na IO w RIO i finał IO w curlingu w Vancouver. Mam nadzieję, że Tokio nie przełożą...

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.
Kombinat Budowlany-Fazik

Ilosc wykrytych:Italy (15 113), Spain (3 004), France (2 876), Germany (2 369), Switzerland (854), Denmark (676), Norway (621), Sweden (620), Netherlands (614), United Kingdom (590), Belgium (399), Austria (361), Finland (155), Greece (133), Iceland (117), Czech Republic (116), Slovenia (96), Portugal (78), Ireland (70), San Marino (67), Romania (64), Poland (49),
Mimo wszystko,ze sie w Azji uspokoilo,to co dziennie nowe przypadki...

| Odpowiedz
Oceń: Nie lubię Anuluj (0|0)

komentarz jest odpowiedzią na: [69 komentarzy tej dyskusji]

Komentarz usunięty przez użytkownika

blokuj
Możesz dodać użytkownika do blokowanych, żeby nie widzieć więcej jego komentarzy.