Najnowsze Wyniki/Kalendarz

Kontrakt Rafała Okoniewskiego z PGE Marmą Rzeszów rozwiązany!

Damian Gapiński
Damian Gapiński
Główna Komisja Sportu Żużlowego rozwiązała kontrakt Rafała Okoniewskiego z PGE Marmą. W ten sposób zawodnik może podpisać nową umowę z dowolnym klubem!

Po pozytywnej dla Rafała Okoniewskiego decyzji Trybunału PZM w sprawie kar nałożonych przez PGE Marmę Rzeszów, nic nie stało na przeszkodzie, aby Główna Komisja Sportu Żużlowego zajęła stanowisko w zakresie ważności kontraktu zawodnika z klubem. W środę GKSŻ poinformowała, że kontrakt Rafała Okoniewskiego został rozwiązany. - Dla mnie ta sprawa od początku była jasna. Wiedzieliśmy, że wszelkie kary nakładane przez rzeszowski klub miały na celu tylko i wyłącznie wydłużenie procesu decyzyjnego w tej sprawie. Z tego co mi wiadomo, to po raz pierwszy rozwiązano kontrakt zawodnika. Cieszę się z tego, bo prawa zawodnika zostały w tym przypadku ewidentnie złamane. Dziwię się, że rzeszowski klub pozwolił sobie na taką antyreklamę w tej sprawie - powiedział dla SportoweFakty.pl mecenas Dariusz Łuczak, reprezentujący zawodnika w tej sprawie.

Rzeszowski klub może odwołać się od tej decyzji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby na mocy artykułu 213, punkt 4 Regulaminu Przynależności Klubowej, Rafał Okoniewski podpisał nowy kontrakt z dowolnym klubem. Przepis ten stanowi, że w przypadku zawodnika, który toczy spór z klubem, okres zgłoszenia do rozgrywek zostaje wydłużony do 14 dni od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Według informacji naszego serwisu, Rafał Okoniewski w najbliższym czasie powinien zostać zatwierdzony do rozgrywek Nice Polskiej Ligi Żużlowej jako zawodnik GKM Grudziądz.

Warto zaznaczyć, że z orzekania w tej sprawie wyłączony był jeden z członków GKSŻ, były prezes GKM Grudziądz - Zbigniew Fiałkowski.

Uzasadnienie GKSŻ:

Stosownie do art. 234 ust 2 RSŻ Zawodnik może wnioskować do podmiotu zarządzającego o rozwiązanie kontraktu z winy klubu w razie rażącego naruszenia przez klub swoich zobowiązań, w szczególności zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia. Wniosek może być złożony gdy zaległość finansowa klubu względem zawodnika przekracza 60 dni, a klubowi doręczono pisemne wezwanie zawodnika do zapłaty zaległego wynagrodzenia pod rygorem wszczęcia postępowania w przedmiocie rozwiązania kontraktu. Wniosek zawodnika o rozwiązanie kontraktu powinien być złożony na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie kontraktu.

Badając przesłanki skuteczności złożenia wniosku GKSŻ stwierdziło, iż wniosek został skutecznie złożony i spełnia wszystkie wymogi formalne:

1) Wniosek złożono w dniu 5 grudnia 2013 roku, w piśmie wskazując jako przyczynę brak zapłaty części wynagrodzenia kontraktowego. Wnioskodawca wskazał wprost, że w wyniku dokonanego potrącenia nie zostały zapłacone faktury nr 20 na kwotę 49.200,00 złotych, 21 na kwotę 19.680,00 złotych i 22 na kwotę 49.200,00. Wszystkie trzy faktury były wystawione 19 sierpnia 2013 roku z terminem płatności 14 dni. Należności owe były zatem wymagalne 3 września 2013 roku. Potrącenia dokonano w październiku 2013 roku. W chwili składania wniosku zaległość w wypłacie wynagrodzenia przekraczała 60 dni.

2) Wezwanie do zapłaty z 29 listopada 2013 roku spełnia rygory wskazane w przepisie art. 234 ust 2 RSŻ.

3) Wniosek został złożony w PZM na piśmie. Zawiera przyczynę rozwiązania kontraktu.

Spór o wysokość wynagrodzenia (potrącenie) został prawomocnie rozstrzygnięty przez Trybunał Związku w orzeczeniu nr 104/2014 z dnia 7 lutego 2014. Nie ulega wątpliwości, że kwota zasądzona w/w judykatem nie została do dnia wydania orzeczenia zapłacona. Łączna zaległość w zapłacie faktur, które objęto potrąceniem na dzień wydawania rozstrzygnięcia przekracza okres 6 miesięcy. Nawet biorąc pod uwagę czas niezbędny do załatwienia spraw spornych między klubem a zawodnikiem należy wskazać, że tak długi okres zaległości należy kwalifikować jako rażące naruszenie kontraktu.

GKSŻ uznaje, że podstawowymi obowiązkami klubu wobec zawodnika są: terminowa wypłata wynagrodzenia kontraktowego oraz umożliwienie mu startu w zawodach. W niniejszym przypadku zdaniem GKSŻ tak długi okres zwłoki w zapłacie wynagrodzenia jest rażącym naruszeniem Kontraktu, szczególnie w tym kontekście, że spory na tym tle spowodowały brak możliwości startów zawodnika w sezonie 2014. GKSŻ uznaje, ze wartością którą należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu tego typu wniosków jest również zapewnienie zawodnikom możliwości jazdy w rozgrywkach.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie rozwiązania kontraktu w świetle art. 234 ust 2 RSŻ niezależnie od kwestii ocennej w postaci kwalifikacji danego naruszenia jako "rażące" zależy od uznania organu zarządzającego. W tym wypadku GKSŻ uznała, iż dodatkowymi argumentami przemawiającymi za rozwiązaniem kontraktu jest fakt silnego skonfliktowania stron (dwie sprawy sporne rozstrzygane przez Trybunał PZM), niemożność dojścia do porozumienia przez okres sześciu miesięcy, które skutkuje między innymi brakiem zawarcia aneksu finansowego do Kontraktu i brakiem startu zawodnika w rozgrywkach sezonu 2014. W tym kontekście kontynuowanie współpracy stron jawi się co najmniej problematycznie.

Klub pismem z dnia 22 kwietnia 2014 roku poinformował, iż wstrzymuje wypłatę środków na rzecz zawodnika w oparciu o art. 5 ust 1 pkt 5 Kontraktu ze względu na brak przedstawienia Klubowi rozliczenia wydatków poczynionych na przygotowanie do sezonu.

Stosownie do wyżej wspomnianego zapisu Kontraktu:

Kwota przysługującego Zawodnikowi wynagrodzenia stałego wypłacana jest przez Klub w czterech ratach miesięcznych i winna być wydatkowana przez niego wyłącznie na przygotowanie do sezonu i zawodów. Na żądanie Klubu Zawodnik jest zobowiązany do przedstawienia rozliczenia dokumentującego wydatki poniesione na przygotowanie do sezonu i zawodów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania w tej sprawie. W przypadku nie przedstawienia rozliczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klub ma prawo do wstrzymania wypłaty z tego tytułu. W przypadku nie przedstawienia rozliczenia w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania w tej sprawie Klub ma prawo do obniżenia przysługującego Zawodnikowi z tego tytułu wynagrodzenia o 0,5% za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotowego rozliczenia.

Zdaniem GKSŻ przedmiotowy zapis daje Klubowi prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia z tytułu przygotowania do sezonu (stałego) nie zaś do wstrzymania wynagrodzenia za zdobyte punkty. Wniosek o rozwiązanie kontraktu został złożony na skutek braku zapłaty faktur o numerach 20,21,22 dotyczących wynagrodzenia za zdobyte punkty. Przedmiotowy zapis nie będzie miał zatem w tej sprawie zastosowania.

Ponadto w niniejszej W niniejszej sprawie ustalono, że zawodnik odebrał wezwanie w dniu 13 kwietnia 2014 roku – tuż przed świętami wielkanocnymi. Termin na jego realizację upływał zatem w dniu 20 kwietnia (Wielkanoc), a rozliczenie wraz z dowodami księgowymi wysłano do klubu w dniu 22 kwietnia – tuż po świętach. Ustała zatem ewentualna zwłoka zawodnika w dostarczeniu dokumentacji dotyczącej rozliczenia wynagrodzenia za przygotowanie do zawodów. Przedmiotową dokumentację okazywał zawodnik na posiedzeniu GKSŻ w dniu 16 kwietnia 2014 roku.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

Pełna treść uzasadnienia GKSŻ ===>

Jesteśmy na Facebooku. Dołącz do nas!

POLECAMY: Kup bilet na finał TAURON Speedway Euro Championship w Chorzowie

Cz GKSŻ podjęła słuszną decyzję w tej sprawie?

zagłosuj, jeśli chcesz zobaczyć wyniki

na Facebooku.

Komentarze (168):

 • k 53 GKM Zgłoś
  Witam.Okon szybko zameldowal sie w Grudziadzu.Dzis trenowal z Norbim.Pozdro.GKM/Unibax.
  • Patrykowski Zgłoś
   P.S. Zobacz wyniki ankiety, w typowo ludzkim wymiarze kibice uznali racje Okonia..... To chyba coś znaczy. Decyzja jak najbardziej słuszna.
   • Patrykowski Zgłoś
    Główna komisja sportu żużlowego rozwiązała kontrakt, podała uzasadnienie. Czego jeszcze nie rozumiesz? Pewnie gdyby te faktury zaplacili w przeciągu 60 dni nie bylo by problemu, do tego
    Czytaj całość
    korekta faktory z powodu obnizonego poziomu i po sprawie. Swoja drogą mamy Twoj klub nie jest logiczny. Chce zawodnikowi obcinać pieniądze tlumaczac ze jest słaby, a nie chce rozwiązać kontraktu. Nie kumam, albo kogoś chce w klubie bo jest dobry albo nie.....
    Wszystkie komentarze (168)

    Komentarze (168)

    ×
     Wszystkie komentarze (168)
     PRZEJDŹ NA WP.PL